Sharky CTF 2020

Mở đầu Cuối tuần này team Nupakachi có chơi giải Sharyky CTF 2020. Mình đánh giá đề cũng khá hay và ở mức độ trung bình. Rảnh rỗi lại ngồi viết writeup về một số bài mình làm được trong cuộc thi. [Read More]