Tiếp tục chuỗi ngày trainning cho SVATTT. Vì cái kia khá là dài rồi nên mình split ra cho dễ theo dõi.


Diện meo … Mấy nay bị đứa nhóc đùa giỡn đến faded thành diện meo luôn. 😭😭😭

Ngày 20

Nay học thêm được một số kiến thức hay ho về heap. Có update trong phần common vulnerable. Cùng với làm bài Secret garden trong pwnable.tw. Mai mình sẽ làm lại + tổng hợp lại kiến thức mình học được qua bài đó.

Ngày 21

Ngày 22

  • SVATTT 2018 quals Blind
    Sau một thời gian chơi heap thì mình thử sức với bài heap trong SVATTT năm ngoái. Có vẻ file được viết bằng C++. Có một điểm new là __imp_printf. Có nghĩa là file được viết bằng C++ < 2015. à thôi nó lại gắc quá :))
    Chán chán lại cày game cả buổi chả làm bài nào :))tội lỗi quá :))
    Hỏi thế gian tình là gì =))

Ngày 23

  • Notebook matesCTF 2019
    Nay làm lại bài này xem có làm được không vì trước kia cũng làm 1 lần rồi :)) . Cũng nghĩ lại được cách attack :v mai viết nốt script.

Kết thúc

meo24