Có một số dạng Curve đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý. Edwards Curves là một đường cong có phương trình :

Ta có phép cộng của nó sẽ có dạng :

Nếu cho một loại mã hoạt động có phép cộng theo công thức trên thì có thể nghĩ tới đưa về phương trình Edwards như trên để giải nghiệm.

Practice : Crypto CTF 2019