Basic knowledge

Điều kiện sử dụng :

 • Double free
 • Control size of malloc

Mục đích :

 • Malloc lên stack

Phương pháp:

 • Malloc 2 fastbin chunk : a, b
 • Free : a -> b -> a 👉 Free linked list : a -> b -> a
 • Malloc 2 fastbin with same size 👉 Free linked list : a
 • Giờ ta có quyền kiểm soát dữ liệu trong user data của a, viết giá trị địa chỉ target - 0x10 -> user data’s a.
 • Set Stack_target-8 = fake size, fake size = fastbin size , P = 0 để pass security check.
 • Free linked list : target - 0x10 -> a
 • Malloc 2 fast bin 👉 target

Note : Địa chỉ của stack khi ghi lên user phải là : stack_target - 2 * sizeof(a) có nghĩa là trừ đi kích thước của phần size.

Source : here

Practice

 • Secret Garden
  Bài này sử dụng kĩ thuật fastbin dup into stack để có thể malloc về địa chỉ của hàm malloc_hook. Lưu ý để pass cái security check như trên mà chúng ta không thể trực tiếp control được cái size như ở bước trên . Vì vậy người ta đã tìm được vị trí malloc_hook-0x13 là vị trí phù hợp để pass được security check. Như vậy chúng ta có thể dup đến địa chỉ kia rồi ghi đè địa chỉ mong muốn lên malloc_hook.

 • Nobaby
  Một bài sử dụng lỗi này như cái khó là tìm ra lỗi double free và leak libc.