Mở đầu

Kì thi sắp tới và trong đầu mình kiểu wtf 😁😁😁 Không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu :v Từ đợt matesctf 2018 cho tới isitdtu team mình đều chỉ còn 1 chút nữa là có thể lọt vô final 😭😭😭 That’s a sad story. Vì vậy để tránh lặp lại những thất bại đầy tiếc nuối đó mình sẽ lập lịch trainning ngay từ bây giờ. Mục tiêu là mỗi ngày chơi ít nhất 2 bài CTF mọi thể loại :v Mình sẽ note lại nhanh các bài mình làm + những cái new mà mình nhận được trong các bài 😁😁😁

Ngày 1

Do nay ngày đầu tiên nên là chỉ có 1 bi thôi :v