Nullcon Hackim CTF 2020

Check Solve SOlved : [CRYPTO] rps [CRYPTO] ayyMessage [RE] years 3000 [PWN] kid UnS0lved (but read writeup so list here) [PWN] Dark Honya [PWN] Chocolate-chip [Read More]

Hacktm CTF 2020

HackTm 2019 4 solved : 👉 RSA1 👉 RSA2 👉 Prision break 👉 Baby bear unsolved : many :))) but read writeup so listed here 👉 Obey_the_rules 👉 Strange PCAP 👉 Ananas 👉 Twisty [Read More]

Pratice Reversing with Angr Example

Mở đầu Sau khi làm quen với angr xong, mình tiếp tục hành trình làm những ví dụ được Angr liệt kê tại đây Đây đều là những challenge ctf cũ nên rất bổ ích và thực tế. Nói là làm nhưng thực ra để tận dụng thời gian mình... [Read More]

Fuzzing simple program with angr

Mở đầu Chúc các đạo hữu năm mới khoái hoạt. 😁😁😁 Khai xuân đầu năm mình có học một chút về angr. Cái này cũng đọc lâu rồi nhưng xưa thấy khó quá với lười nên lại thôi. Đầu năm tinh thần phấn khởi, lại tìm được mấy bài writeup... [Read More]