Sharky CTF 2020

Mở đầu Cuối tuần này team Nupakachi có chơi giải Sharyky CTF 2020. Mình đánh giá đề cũng khá hay và ở mức độ trung bình. Rảnh rỗi lại ngồi viết writeup về một số bài mình làm được trong cuộc thi. [Read More]

Nullcon Hackim CTF 2020

Check Solve SOlved : [CRYPTO] rps [CRYPTO] ayyMessage [RE] years 3000 [PWN] kid UnS0lved (but read writeup so list here) [PWN] Dark Honya [PWN] Chocolate-chip [Read More]

Hacktm CTF 2020

HackTm 2019 4 solved : 👉 RSA1 👉 RSA2 👉 Prision break 👉 Baby bear unsolved : many :))) but read writeup so listed here 👉 Obey_the_rules 👉 Strange PCAP 👉 Ananas 👉 Twisty [Read More]