Insomnihack CTF

Mở đầu Kì thi này được tổ chức gần tết, anh em trong team đã cùng nhau chiến đầu giải xuyên màn đêm. Nói chung là cũng khá là vui khi mọi người ngồi lại với nhau và cùng làm một điều gì đó. Tương lai đang ở phía trước... [Read More]

New Year - CTF - Future

Đầu tiên là chúc mừng năm mới, chúc mọi người tấn lộc, tấn tài, đạt được thành công mà mình mong muốn. (。・∀・)ノ゙(。・∀・)ノ゙ [Read More]

SVATTT 2019 Final

Nói chung đêm muộn rồi cũng có nhiều tâm sự. 😁😁😁 Vừa đi thi về, nói chung là kết quả cũng vượt mong đợi của mình. Team mình xếp thứ tư, cộng cả điểm JeoPardy và AttDef. Nói chung là bị thông khá là mạnh về giai đoạn cuối trận.Nhìn... [Read More]

BackDoor CTF 2019

Mở đầu Giải này diễn ra một tuần trước khi thi SVATTT 2019. Mình đã thức cả đêm chơi để trải nghiệm giải :v Cũng làm được 2 bài crypto với một bài pwn. Cũng gọi là chuẩn bị tinh thần trước kì thi :v 😂😂😂 Mặc dù tỉ lệ... [Read More]

InCTF 2019

Mở đầu Giải này mình chưa có thời gian làm crypto nhiều lắm. Nhưng cũng làm được 2 bài re. Nói chung là cũng khá ổn. [Read More]
Tags: crypto, re