BackDoor CTF 2019

Mở đầu Giải này diễn ra một tuần trước khi thi SVATTT 2019. Mình đã thức cả đêm chơi để trải nghiệm giải :v Cũng làm được 2 bài crypto với một bài pwn. Cũng gọi là chuẩn bị tinh thần trước kì thi :v 😂😂😂 Mặc dù tỉ lệ... [Read More]

InCTF 2019

Mở đầu Giải này mình chưa có thời gian làm crypto nhiều lắm. Nhưng cũng làm được 2 bài re. Nói chung là cũng khá ổn. [Read More]
Tags: crypto, re

Teaser Dragon CTF RsaChain

Trong kì thi có 1 bài crypto duy nhất và cũng là bài duy nhất mình làm được. Các bạn có thể dowload challenge tại đây [Read More]

BKSEC 2019

Mở đầu Đây là kì thi chọn đội tuyển chuẩn bị cho SVATTT 2019 sắp diễn ra.Trong kì thi mình feed quá, cảm thấy trình pwn còn khá cùi cần rèn luyện thêm. 😥😥😥 Mình có hỏi hint anh chung96vn để làm nốt mấy bài còn lại và tổng hợp... [Read More]