3x17

Pwnable.tw

Mở đầu Bài này đỉnh cao của minning cmnr :)) Bài ở pwnable.tw quả thật nhiều não vc 😵😵😵 Mình hoàn toàn chỉ là đọc lại wu và note lại đây để hiểu rõ cũng như khắc sâu lại cách tư duy của người ta thôi . Bài sử dụng... [Read More]

Start

Pwnable.tw

Mở đầu Đây là bài đầu tiên trong chuỗi bài của Pwnable.tw. Bài yêu cầu những kĩ thuật cơ bản về tràn và kĩ thuật cơ bản về shellcode. [Read More]

Rsa Calculator

Rookiss Pwnable.kr

Mở đầu Tiếp tục với loạt bài rookiss trên Pwnable.kr . Đây là bài rookiss netcat cuối cùng nên mình sẽ tạm dừng loạt bài này tại đây và chuyển sang cày trên trang khác. Bài này mình ngâm cứu khá lâu vì cũng đang nghỉ hè, cơn lười ập... [Read More]

Echo22222

Rookiss Pwnable.kr

Mở đầu Phần tiếp theo của echo1 - Pwnable.kr . Cùng chung binary nhưng bài này nó sửa làm cho công cuộc cho shellcode của chúng ta khó khăn hơn . Nhưng ở đây mình sẽ không trình bày cách về shellcode mà mình trình bày một cách mình nghĩ... [Read More]

Echooooo1

Rookiss Pwnable.kr

Mở đầu Tiếp tục series Pwnable.kr rookiss đây. Bài echo1 này là về shellcode và cách chạy nó trong chương trình. Mình vẫn chưa quen dùng shellcode lắm nên toàn đi copy trên mạng về rồi chạy thôi . Up lên có con shellcode chạy được có con lại không... [Read More]