Simple Login

Rookiss Pwnable.kr

Mở đầu Mình lại tiếp tục luyện series Rookiss trên pwnable.kr . Bọn này nó sắp xếp challenge hơi dỏm nên bài này là bài khá dễ mà nó xếp sau brainFuckkk.😢😢😢 Mục tiêu của bài này là control EBP để ret về một địa chỉ chỉ định :v .... [Read More]

Otppppp

Rookiss Pwnable.kr

Mở đầu Bài này không đơn thuần là pwn thông thường chỉ sử dụng các câu lệnh của C mà nó liên quan tới các câu lệnh của Linux kết hợp để gây lỗi cho chương trình.Bài này mình tham khảo ở đây. Có sử dụng hàm ulimit để thực... [Read More]

Dragonnnn

Rookiss Pwnable.kr

Mở đầu Bài này chỉ cần có ý tưởng là làm ra được. Ý tưởng là overflow int . Lúc đầu mình không có ý tưởng nên không phát hiện ra được lỗi gì cả 😭😭😭 Fail vl . Thế nên mình làm luôn một cái check list để lưu... [Read More]

MD5 Caculator

Mở đầu Bài hôm nay điểm cao hơn bài trước vậy mà mình thấy lại có vẻ dễ hơn. Bài này kiến thức yêu cầu chỉ là đọc hiểu C . Đồng thời cũng cần phải hiểu về cách tràn vào địa chỉ trở về sao cho đúng và pass... [Read More]

BrainFuckkkkkkkk

Rookiss Pwnable.kr

Mở đầu Khá là tiếc khi mình không làm được bài này. Nguyên nhân chủ yếu là minning chưa đủ , tư duy về khai thác lỗ hổng còn kém, chưa có cái nhìn tổng quát hơn mà chỉ nhìn một phía dẫn tới bó tay bó chân. Cần luyện... [Read More]