Một vài điều cơ bản về format strings

Mở đầu Đây là lỗi ít gặp hơn stack overflow nhưng cũng vô cùng quan trọng. Tại tính hay quên nên note lại, khi cần mở ra xem cho nhanh . Kiến thức lấy từ cuốn The art of exploitaion - một cuốn khá hay dành cho người bắt đầu... [Read More]

Facebook CTF 2019 - Overfloat

Mở đầu Giải này diễn ra trong thời gian lúc đang ôn thi nên cũng không tập trung được nhiều lắm. Cơ mà mình vẫn dành thời gian để note lại cái bài duy nhất mình làm được. Nó là một bài pwn nên mình vẫn thấy khá hài lòng... [Read More]