This is Pwnable forum

Pwn là một phần khá là khó trong khi chơi CTF.Nhưng nó cũng khá thú vị và mình cũng rất thích pwn vì nó đòi hỏi tư duy logic. Làm xong một bài pwn thì bạn cũng rèn luyện được rất nhiều kĩ năng khác nhau như : nghiên cứu, tư duy logic, kiên nhẫn, … Đương nhiên mình mới là thằng noob và mới bắt đầu tập tành . Đây là nơi tổng hợp những bài mình thấy hay , note lại kiến thức ,…

🔥🔥🔥 Basis knowledge

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

🔥🔥🔥 Pwnable.Kr

Mình viết Writeup theo kiểu gợi mở cũng như lưu lại sau này dùng dần ✋✋✋ Mình chưa quen với dạng bài mà có SSH nên sẽ chỉ chú tâm đến những bài có file bin để đọc đã :v

Rookiss

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

🔥🔥🔥 Pwnable.tw

Luyện lại các skill trên trang này để củng cố tu vi nào 😀😀😀 Xưa làm vài bài đầu trên trang này mà toàn đọc writeup nên chưa đọng lại được nhiều . Giờ rảnh ngồi luyện lại đồng thời đúc kết lại kĩ năng cho mượt mà hơn.

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

🔥🔥🔥 CTF Online WriteUp

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

anh

Feel free to contact me!! 🚩 🚩 🚩